Výstrahy: nejsou

Poslední výjezd: 19.08.2022 20:34
Technická pomoc - odstranění stromu Petrovice

Počet zásahů v roce 2022: 25

Nadcházející akce: 25.2.2023
Tradiční hasičský ples Obecní dům Petrovice od 20:00 hodin AXIOM

Sbor dobrovolných hasičů Kojetín
byl založen v roce 1892 obcemi Kojetín, Mašov a Hrazany a patřil k milevské hasičské župě. O dva roky později se obec Hrazany z důvodu vzdálenosti oddělila a založila sbor vlastní. Mezi první činovníky sboru patřili Josef Branšovský, František Beneš, František Koubek, Jan Železník, Josef Jankovský. V době založení měl sbor 44 členů, vlastnil dvoukolovou stříkačku, vůz pro mužstvo, žebříky.

Fotogalerie