Výstrahy: nouzový stav

Poslední výjezd: 13.3.2022
Zajištění technického zázemí a chodu Krajského centra pomoci Ukrajině v Příbrami.

Počet výjezdů 2022: 12

Nadcházející akce: 26.3.2022
Tradiční hasičský ples Obecní dům Petrovice od 19:00 hodin AXIOM

Sbor dobrovolných hasičů Kojetín
byl založen v roce 1892 obcemi Kojetín, Mašov a Hrazany a patřil k milevské hasičské župě. O dva roky později se obec Hrazany z důvodu vzdálenosti oddělila a založila sbor vlastní. Mezi první činovníky sboru patřili Josef Branšovský, František Beneš, František Koubek, Jan Železník, Josef Jankovský. V době založení měl sbor 44 členů, vlastnil dvoukolovou stříkačku, vůz pro mužstvo, žebříky.

Fotogalerie