Výstrahy: nouzový stav

Poslední výjezd: 13.3.2022
Zajištění technického zázemí a chodu Krajského centra pomoci Ukrajině v Příbrami.

Počet výjezdů 2022: 12

Nadcházející akce: 26.3.2022
Tradiční hasičský ples Obecní dům Petrovice od 19:00 hodin AXIOM

Sbor dobrovolných hasičů

Kojetín čp.13

Kojetín, 26255 Petrovice

IČ: 66325455

 

Bc. Václav Jankovský, starosta, tel.721163652

Ondřej Šimák, velitel sboru, tel. 724026391