Výstrahy: nejsou

Poslední výjezd: 19.08.2022 20:34
Technická pomoc - odstranění stromu Petrovice

Počet zásahů v roce 2022: 25

Nadcházející akce: 25.2.2023
Tradiční hasičský ples Obecní dům Petrovice od 20:00 hodin AXIOM

Historie sboru

Publikováno: 14.03.2022

Historie Sboru dobrovolných hasičů v obci Kojetín.

Sbor dobrovolných hasičů Kojetín byl založen v roce 1892 obcemi Kojetín, Mašov a Hrazany a patřil k milevské hasičské župě. O dva roky později se obec Hrazany z důvodu vzdálenosti oddělila a založila sbor vlastní. Mezi první činovníky sboru patřili Josef Branšovský, František Beneš, František Koubek, Jan Železník, Josef Jankovský. V době založení měl sbor 44 členů, vlastnil dvoukolovou stříkačku, vůz pro mužstvo, žebříky.

Od počátku fungovali při záchraně majetků a životů při vzniku požáru a v poslední době jako neodmyslitelná pomoc při živelných pohromách jako je vichřice – pomoc s odstraňováním padlých stromů u silnic, a záplavy. A to se týká nejen velkých záplav v roce 2002, ale i menších záplav v roce v roce 2013 a lokálních záplav po bouřkách, kdy pomáhají s odčerpáváním vody ve sklepích, čištěním studní, kanálů apod. Za pomoc při záplavách v roce 2013 dostal sbor dotaci ve výši 66 000 na pořízení hasičské techniky. Hasiči byli v posledních letech účastni hašení velkých požárů např. truhlářské dílny u Mikyšků v Kojetíně v r. 2008, požár stodoly u Rybařů v Petrovicích  nebo rodinného domu ve Vilasově Lhotě, oba v r.2013.

V roce 1978 vzniklo první družstvo žen, první velitelkou byla Marie Šnajdrová z Petrovic. V roce 2009 pod vedením Ludmily a Dušana Šimečkových zahájili činnost děti, které každoročně dosahují výborných výsledků nejen v požárních soutěžích – např. v roce 2014 3.místo starších žákův krajském kole soutěže Plamen ve Vlašimi, ale i v celookresní výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí, kde každoročně obsazují první místa.Velkou zásluhu na fungování sboru má Václav Jankovský ml. – v roce 2016 starosta nejen SDH Kojetín, ale i starosta Okresního sdružení hasičů Příbram a náměstek Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje. Dalšími členy výboru jsou Ondřej Šimák, velitel, Šárka Jankovská, referentka žen, Ivana Šimečková, účetní, František Mikyška, jednatel….Další jména, která v minulosti figurovala jako členové výboru jsou Jaroslav Beneš, Jan Kubíček, Stanislav Kubíček, Jaroslav Šafránek, Jan Štemberk, Václav Šika, Václav Jankovský a další. Sbor má 120 členů, z toho 40 dětí a sdružuje členy obcí Kojetína, Mašova a Porešína. Kojetínští jsou aktivními účastníky požárních soutěží ať už okrskových, či různých soutěží v okolí, taktéž jsou sami pořadateli soutěží, např. Brdská liga, Plamen, O pohár starosty SDH Příbram.

Kulturní a společenská činnost

Hasiči jsou odjakživa nedílnou kulturní součástí obce, již mnoho let organizují každoroční ples, na který si chodili zatancovat již naše babičky, stavění máje, letní posezení v místní hasičárně (která je jakýsi „kulturní stánek“), účastní se akcí obce Petrovice (např. uctění památky padlých), zakončení kalendářního roku – v roce 2015 nově Silvestr v novém Obecním domě v Petrovicích. Velkou kulturní událostí posledních let byly oslavy 110. výročí založení SDH Kojetín v srpnu 2002. Při této příležitosti byla za finanční pomoci obce a brigádnických hodin členů i místních obyvatel opravena hasičárna a kaplička, do níž byl zakoupen nový zvon, který byl zafinancován příspěvky dobrovolníků a z nadačního fondu Patronát Sedlčanska. Další velkou kulturní akcí bylo setkání rodáků a přátel Kojetína v červnu 2014, sešlo se více jak 200 osob, bylo posvěceno nové auto  - 9 místný Mercedes na přepravu osob, na jehož pořízení přispěla firma B.E.S. Petrovice. Za finanční pomoci obce Petrovice a brigádnických hodin členů byl postaven nový přístřešek na Avii, opět zvelebena celá hasičárna i okolí.

Historie obce Kojetín

Osada Kojetín leží na pomezí středních a jižních Čech a je rozložena ve třech částech podél silnice Petrovice – Milevsko – tzv.“Vily“, samotná osada Kojetín a část „Šumava“. Počátky osady Kojetín se datují do 12. století a souvisí s Kojatou III. z rodu Hrabišiců. První písemná zmínka o této obci je z roku 1220, kdy pan Vítek z Prčice prodal ves Kojetín milevskému klášteru. Po roce 1848 patřil Kojetín pod obecní úřad Hrazany, které jsou již v jihočeském kraji, až do roku 1954. V letech 1954 – 1960 měl svoji samosprávu a patřil pod okres Milevsko. Od roku 1960 je jednou z osad obce Petrovice.

Fotogalerie